top of page

Titre 1

DE RE-INTEGRATIE

Het is onze plicht ex-kindsoldaten individuele, op maat gesneden en duurzame ondersteuning te bieden. In dit verband is het van essentieel belang de ontwikkeling van gezinnen en gemeenschappen te ondersteunen om kinderen in staat te stellen effectief te re-integreren, maar ook om wederopbouw en verzoening te vergemakkelijken.

 

De obstakels die het voltooien van dit proces in de weg staan zijn talrijk: te weinig financiering, kortlopende programma's van lage kwaliteit, gebrek aan gemeenschapsinitiatieven, beperkte institutionele capaciteit, uitsluiting van kinderen als actieve burgers, of een wettelijke en politieke classificatie die voorkomt dat kinderen toegang hebben tot re-integratieprogramma's.

 

Als we echt iets willen veranderen, moeten we investeren in kinderbescherming, onderwijs, psychosociale ondersteuning en bestaansmiddelen. Kortom, een holistische interventie die zowel het kind in staat stelt psychologisch en sociaaleconomisch te worden ondersteund als de gemeenschappen met de-stigmatiseringscampagnes in staat stelt om ex-kindsoldaten te accepteren, om zo een terugval en herintreding te kunnen voorkomen.

Mon_essentiel_8.jpg
Mon_essentiel_8A.JPG
DSC_8581 copie.JPG
Bouton
bottom of page