top of page

LES (EX-) ENFANTS SOLDATS, QUI SONT-ILS  ? 

© UNICEF RDC 2011 | Asselin

WIE ZIJN DE (EX-)KINDSOLDATEN ? 

In het collectieve onderbewuste is een kindsoldaat een Afrikaanse jongen van tien jaar die met een lege blik met een Kalashnikov zwaait.

Dit is noch absoluut juist, noch absoluut onjuist.

Het concept kindsoldaten is nogal complex.

 

Daarom wordt een kindsoldaat nu bij voorkeur "kind geassocieerd met een gewapende macht of een gewapende groep" genoemd.

 

Daaronder wordt begrepen elke persoon jonger dan 18 jaar die door een gewapende macht of groep wordt aangeworven of in dienst is genomen, ongeacht de functie die zij uitoefenen.

 

Het kan gaan om, maar is niet beperkt tot, kinderen, meisjes of jongens, gebruikt als strijders, koks, dragers, boodschappers, spionnen of voor seksuele doeleinden. De term verwijst niet alleen naar een kind dat deelneemt aan of rechtstreeks betrokken is geweest bij vijandelijkheden.

"Paris Principles, Guidelines for Children Associated Armed Forces or Armed Groups, februari 2007”.

Op dit moment vindt rekrutering plaats in ongeveer twintig landen verdeeld over drie continenten, zowel door rebellengroepen als door regeringstroepen. Er is een onderscheid tussen gedwongen werving en zogenaamde "vrijwillige" werving.

 

Terwijl sommige kinderen gewelddadig uit hun familie worden gerukt om deel te nemen aan vijandelijkheden en wreedheden te plegen, treden anderen om verschillende redenen 'vrijwillig' toe tot strijdkrachten of gewapende groepen: moeilijke sociaaleconomische omstandigheden, huiselijk geweld, identiteitsredenen, wraakzucht, gebrek aan bescherming, macht, ...  

enfants_soldats01_edited.jpg
bottom of page